top of page

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00น. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางละมุงได้เข้ามาให้บริการตรวจสายตา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ทั้งโปรแกรม TP และ EP

bottom of page