top of page

วันที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาได้พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โปรแกรมTPและEP เข้าร่วมกิจกรรมWorkshop ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตพระรามเก้า

bottom of page