1/4
ข่าวรอบรั้วโรงเรียน
กิจกรรม
e1.jpg

แนวทางดำเนินการ

เตรียมความพร้อมของโรงเรียนเพื่อรองรับ การเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563

Back to School

announcement for Kindergarten 1 to Primary 3

costume.png

เอกสารการรับสมัคร นศท.ชั้นปีที่1

เอกสารและหลักฐานการรับสมัคร นศท.ชั้นปีที่1

https___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_2

Covid 19 Update

COVID-19 Update
Dear Parents and all Staff

12m2020en.jpg

SAVE UP TO 15%

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาตระหนักและเข้าใจถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ผู้ปกครองอาจกำลังเผชิญอยู่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  จึงดำเนินการจัดมาตรการช่วยหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

เราจะกลับมาเรียนพร้อมกัน

เราจะกลับมาเรียนพร้อมกันผ่าน Google Classroom

LINE Official Account

ท่านผู้ปกครองสามารถแอด LINE Official Account ของโรงเรียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

sus-baner1.jpg

ให้เปิดเทอมเป็นเรื่องเบา..เบา

ด้วยปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทุกภาคส่วน โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของผู้ปกครองในส่วนนี้ จึงมีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสามารถผ่อนชำระค่าเทอมของนักเรียน

วิดีโอแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม Google Classroom สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน
ปฎิทินโรงเรียน
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
1 กรกฎาคม 2563
-  เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
ุ6-7 กรกฎาคม 2563
- หยุดเรียนชดเชยวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
25 กรกฎาคม 2563
- กิจกรรมผู้ปกครองพบครูประจำชั้น
27 กรกฎาคม 2563
- หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
28 กรกฎาคม 2563
- หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ติดตามข่าวสารของโรงเรียน
  • Instagram
  • YouTube

54/41 หมู่ 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
โทรศัพท์(038) 232-755-7 โทรสาร (038) 233-740 อีเมล์ info@sus.ac.th 

© 2019 by Satit Udomseuksa School