1/4
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น
ด้วยขณะนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย โดยมีส่วนราชการหลายหน่วยงานร่วมกันป้องกันการระบาดของโรคอย่างเข้มแข็ง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค จึงมีการกำหนดมาตรการการป้องกันหลายประการ เพื่อให้สถานศึกษาถือปฏิบัติ โดยเฉพาะให้ชะลอการจัดกิจกรรมทุกประเภทที่มีบุคคลภายนอกมาร่วมกิจกรรม
ในการนี้โรงเรียนจึงพิจารณาเปลี่ยนแปลงกำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ดังนี้

Coronavirus (COVID-19) Update:

We would like to give you an update on the actions being taken at Satit Udomseuksa School, in addition to our normal infection control procedures, to protect against the coronavirus.

24 กันยายน 2562

คุณทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาเป็นตัวแทนผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาเดินทางไปมอบเงินพร้อมทั้งสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ชาวบ้าน

sus-baner2.jpg
ละครคุณธรรม เรื่อง นางฟ้าปีศาจ
โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาได้จัดกิจกรรมดีๆ
คือโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ
กิจกรรม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน
ข่าวรอบรั้วโรงเรียน
ปฎิทินโรงเรียน
ติดตามข่าวสารของโรงเรียน
  • Instagram
  • YouTube

54/41 หมู่ 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
โทรศัพท์(038) 232-755-7 โทรสาร (038) 233-740 อีเมล์ info@sus.ac.th 

เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
7 มีนาคม 2563

ปิดเรียนประจำปี ภาคเรียนที่ 2/2562

18 พฤษภาคม 2563

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

© 2019 by Satit Udomseuksa School