1/4

24 กันยายน 2562

คุณทิฐิพันธ์  เพ็ชรตระกูล  ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาเป็นตัวแทนผู้บริหาร ครู            ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาเดินทางไปมอบเงินพร้อมทั้งสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี มูลนิธิร่วมกตัญญู โดยมีคุณไทด์ เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ เป็นตัวแทนในการ      รับมอบ

กิจกรรมวันเด็ก
กิจกรรม
ข่าวรอบรั้วโรงเรียน

“โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา” ร่วมเป็นวิทยากรเยาวชน

อาสาในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

ปฎิทินโรงเรียน
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
10 ธันวาคม

หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ

20 ธันวาคม

กิจกรรมงานประจำปีโรงเรียน

21 ธันวาคม

หยุดเรียนเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ 

6 มกราคม

เปิดเรียนช่วงที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562

10 มกราคม

กิจกรรมวันเด็ก

16 มกราคม

หยุดเรียนวันครู

17 มกราคม

หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ 1 วัน

29 มกราคม

กิจกรรมวันวิชาการ

ติดตามข่าวสารของโรงเรียน
  • Instagram
  • YouTube

54/41 หมู่ 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
โทรศัพท์(038) 232-755-7 โทรสาร (038) 233-740 อีเมล์ info@sus.ac.th 

© 2019 by Satit Udomseuksa School