1/4

24 กันยายน 2562

คุณทิฐิพันธ์  เพ็ชรตระกูล  ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาเป็นตัวแทนผู้บริหาร ครู            ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาเดินทางไปมอบเงินพร้อมทั้งสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี มูลนิธิร่วมกตัญญู โดยมีคุณไทด์ เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ เป็นตัวแทนในการ      รับมอบ

โครงการละคร คุณธรรม  ระดับชั้นอนุบาล แผนก English Program เรื่อง“Aladdin”

การแข่งขันกีฬาอนุบาล “Tukcom Chonburi Junior Games #6”
ชิงถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษา

กิจกรรมวันอาเซียน

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี

กิจกรรม
ข่าวรอบรั้วโรงเรียน
ปฎิทินโรงเรียน
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
6 พฤศจิกายน
15 พฤศจิกายน
27 พฤศจิกายน
29 พฤศจิกายน
4 ธันวาคม
5 ธันวาคม
10 ธันวาคม
21 ธันวาคม

กิจกรรมแข่งขันว่ายน้ำ

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา

กิจกรรมทัศนศึกษา อนุบาล, มัธยมศึกษา

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

หยุดเรียนวันพ่อแห่งชาติ

หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ

หยุดเรียนเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ 

6 มกราคม

เปิดเรียนช่วงที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562

20 ธันวาคม

กิจกรรมงานประจำปีโรงเรียน

ติดตามข่าวสารของโรงเรียน
  • Instagram
  • YouTube

54/41 หมู่ 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
โทรศัพท์(038) 232-755-7 โทรสาร (038) 233-740 อีเมล์ info@sus.ac.th 

© 2019 by Satit Udomseuksa School