top of page

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาจัดกิจกรรม Kindergarten International Day พบกับความหลากหลายเชื้อชาติ ความน่ารัก ความสดใสของเด็กๆผ่านรูปภาพนี้นะคะ

bottom of page