top of page

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 5 รูปเนื่องในวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมรำถวายพระพรบริเวณสนามเล็กหน้าอาหารเพ็ชรตระกูล 1

bottom of page